سرعت پاسخ فرکانس در میکروفن

سرعت پاسخ فرکانس در میکروفن کنفرانس

( بخش چهارم )

پاسخ فرکانسی (سرعت فرکانس)

برای سال های بسیار منحنی پاسخ فرکانسی، اولین رویکرد در برآورد تبدیل طیف تعادل منبع صدای یک میکروفن بوده است . به موازات این اندازه گیری علمی، طیف گسترده ای از واژگان بر اساس تجربه عملیاتی، ساخته شده است تا به عنوان مکمل محدودیت های این اندازه گیری های اساسی مورد استفاده قرار گیرند. این واژگان (dry”, “bright”, “boomy”, “resonant”, “metallic”, etc." ) می باشند.

استفاده از توصیف ظاهری در هر زبان، یکی از ویژگی های اساسی است و دارای یک رنگ خاص می باشد، اما متاسفانه در خیلی از موارد افراد از تفسیر زبان های دیگر عاجز می مانند . اما این نشان دهنده این واقعیت است که در حال حاضر روش های اندازه گیری کافی جهت مشخص کردن این جنبه از میکروفن کنفرانس در دسترس نیست..

به نظر می رسد که اندازه گیری فرکانس منتشر شده، می تواند تنها تعادل کلی مربوط به آهنگ صدای پایه را مشخص کند و این بدان معناست که ما نباید به امید به دست آوردن اطلاعات بیش از حد از تنها یک نوع از اندازه گیری و همچنین دانش مربوط به تفسیر جنبه های مختلف این ویژگی از میکروفن کنفرانس ها باشیم، که هنوز هم به صورت ابتدایی هستند.
محور پاسخ قطعا از اهمیت اساسی برخوردار است، اما پاسخ محور مولود ها و بازتاب اول ، نقش مهمی از تعادل مربوط به آهنگ صدا در ذهن ما ایفا می کند . یکی دیگر از عوامل موثر در پاسخ فرکانسی زمان، اغلب به نام "آبشار" شناخته می شود . به همین دلیل است که پاسخ فرکانسی یک میکروفن کنفرانس در دوره اندازه گیری چند میلی ثانیه پس از دریافت سیگنال ، محرک صوتی دریافت کرده است .

در شکل زیر اندازه گیری جالب پاسخ فرکانس یک میکروفن و بلندگو ارائه شده است که توسط جکی گرین ( موسوم به اندازه گیری فرکانس Hebrock ) صورت گرفته است .

  

“Waterfall” Response of a Microphone - Figure reproduced from AES preprint 4516 (Hebrock, Stratham & Kraft) : Fig ure 8 - Mic #8

 به نظر می رسد که این "آبشار " نوع اندازه گیری برجسته رزونانس های مختلف در پاسخ فرکانسی میکروفون ها را نشان می دهد، که می توان در برخی از میکروفن ها شنید . محققان می گویند که در یک تجزیه و تحلیل ، پاسخ فرکانسی باید از همان نوع از تولید اطلاعات پیروی کند .

دوشنبه, 22 آذر 1395 12:04 خواندن 747 دفعه

Copyright © 2017- ® تمامی حقوق برای گلدویژن محفوظ است